Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


Topçuoğlu Petrol Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası


  • Faaliyetlerimizi insana ve çevreye zarar vermeden sürdürmeyi hedefleyerek, aşağıdaki prensipleri hem kurum hem de çalışanlarımız olarak benimsedik ve uygulamaktayız.
  • Kadoil bünyesindeki tüm çalışanlar, organizasyonun bütün aşamalarında iş sağlığı, emniyet ve çevre konularındaki sorumluluklarının bilincindedir
  • Çalıştığımız tüm kişi ve kuruluşların, üçüncü şahısların sağlık ve emniyeti son derece önemlidir.
  • Çevreye zarar vermemek, insanların sağlığını korumak ve kazaları oluşturmamak ana hedeflerimizdir.
  • Müşterilerimiz, personelimiz ve halkımızla sürekli temas içinde olup isteklerini dikkate alır ve çevreyi kirletmeyen kaliteli ürünler sunarız.
  • Enerjiyi verimli kullanır, atıklarımızı en aza indirip çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ederiz.
  • Personelimizi, müteahhitlerimizi sürekli eğiterek yüksek iş emniyeti bilincini sürekli tutarız, tüm çalışmalarda iş emniyetini ön planda tutar ve aktif S.E.Ç kültürünün yerleşmesini sağlarız.
  • Gerekli tüm hallerde yerel makam ve diğer ilgili kuruluşlar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini destekler ve bilgi alışverişinde bulunuruz.
  • Tüm çalışmalarda iş emniyetini ön planda tutmak ve aktif S.E.Ç. kültürünün yerleşmesini sağlarız.

Topçuoğlu Petrol olarak, sektörümüzde gurur duyulacak, yüksek S.E.Ç. performansına ulaşmayı, toplumun güvenini kazanmayı ve bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.